undefined

oglądaj

Puszka Paradowskiej - 500+ na każde dziecko

14 lutego 2016. Czy PO słusznie zażądała po 500 zł. na każde dziecko? Gośćmi Janiny Paradowskiej byli Roman Imielski, Łukasz Lipiński i Andrzej Jonas.

Materiał jest dostępny na całym świecie.