oglądaj

Ostatnia Instancja - Problemy niepełnosprawnych

Historia niepełnosprawnego pana Mirosława Majewskiego, który został zwolniony z pracy na podstawie nieprecyzyjnego orzeczenia lekarskiego. Nasze prawo nie przewiduje odwołania się od podobnych decyzji.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej