undefined

oglądaj

Nie rządem Polska stoi - Sąd nad sądem

4 stycznia 2016. Tematem programu jest stosunek sędziów i prokuratorów do uczestników postępowania przed sądem. Według Obywatelskiego Monitoringu Sądów, czyli badań, które przeprowadziła Fundacja Court Watch Polska wynika, że jest dużo pretensji do sędziów za to, że lekceważą uczestników postępowania i zainteresowanych, traktują ich z góry, wykorzystują swoją przewagę procesową, spóźniają się na rozprawy, mówią językiem niezrozumiałym a w sądach nadal istnieją przeszkody architektoniczne dla niepełnosprawnych. Gośćmi Sławomira Stelmacha są: Bartosz Pilitowski z Fundacji Court Watch Polska oraz sędzia Jarosław Gwizdak, prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej