undefined

oglądaj

Nie rządem Polska stoi - Polskim miastom grozi katastrofa

Polskim miastom grozi katastrofa. Od lat borykają się z problemem wyludniania, ale jeszcze nigdy nie było to tak widoczne jak teraz. Według prognozy do 2050 roku liczba populacja Polski może się zmniejszyć nawet o 7 milionów. To będzie jeden z największych spadków na świecie. Kryzys demograficzny, migracje oraz starzejące się społeczeństwo - to tylko kilka przyczyn wyludniających się miast. GOŚCIE Piotra Kuśmierzaka: - GRZEGORZ SAPIŃSKI - PREZYDENT KALISZA - PROF. PRZEMYSŁAW ŚLESZYŃSKI - INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN

Materiał jest dostępny w pakiecie IPLA POLONIA

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej