undefined

oglądaj

Nie rządem Polska stoi - Organizacje pozarządowe w Polsce

1 lutego 2016. Jaka jest kondycja organizacji pozarządowych w Polsce, czy jest to zajęcie dla społeczników, czy NGO-sy wyręczają administrację publiczną? Zmorą organizacji tak zwanego trzeciego sektora jest praca w systemie od grantu do grantu. W rządzie premier Beaty Szydło powstało nowe stanowisko pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego. Ministrem został Wojciech Kaczmarczyk, który od razu doprowadził do spotkania z przedstawicielami Krajowego Panelu Ekspertów na temat realizacji Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jakie są zatem planowane zmiany w funkcjonowaniu fundacji i stowarzyszeń, jakie zadania stawia sobie nowy pełnomocnik i jakie są oczekiwania środowiska? Dyskutują: Wojciech Kaczmarczyk (pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania) oraz Tomasz Schimanek (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, członek Krajowego Panelu Ekspertów).

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej