undefined

oglądaj

Nie rządem Polska stoi - Muzeum bez siedziby

30 maja 2016. Muzeum Historii Polski zostało powołane w 2006 r., ale dotychczas działa bez stałej siedziby; organizuje wystawy czasowe i plenerowe w różnych miejscach: na Zamku Królewskim, w Królikarni, na placu Piłsudskiego itd.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej