undefined

oglądaj

Nie rządem Polska stoi - Kanon Kulturowy Warmii i Mazur

21 marca. Tym razem w programie porozmawiamy o Kanonie Kulturowym Warmii i Mazur. Jest to plebiscyt ogłoszony przez pismo Borussia z Olsztyna. Co składa się na wyjątkowość Warmii i Mazur? O odpowiedź na to pytanie poproszono ekspertów związanych z regionem wskazując 4 kategorie: dzieła, osobowości, miejsca, wydarzenia. Kolejnym etapem było głosowanie, w którym każdy z czytelników mógł dokonać wyboru z listy. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpiło 19 marca. Gośćmi w programie są: Kornelia Kurowska i Ewa Romanowska z Fundacji Borussia, która organizowała plebiscyt.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej