undefined

oglądaj

Nie rządem Polska stoi - Kadencyjność w samorządach

3 października 2016. Wielu samorządowców sprawuje swoją funkcję kilkukrotnie. Jednak, gdy nagle przegrywają w wyborach, ich życie się wali. Zostają sami, bez pieniędzy, nie mogąc znaleźć pracy, ani nowego miejsca w rzeczywistości... Wydaje się, że ich wiedza i doświadczenie nie jest już nikomu potrzebna. Byli włodarze postanowili więc wziąć sprawy w swoje ręce i założyli Stowarzyszenie Byłych Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów. Będą się wspierać i nadal krzewić ideę rozwoju samorządu terytorialnego. O tym, dlaczego byli włodarze założyli porozumienie i jakie cele sobie stawiają, porozmawiamy z Markiem Mirosem, byłym długoletnim burmistrzem Gołdapi. Zaprasza Sławomir Stalmach.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej