undefined

oglądaj

Nie rządem Polska stoi - Harcerstwo to skauting plus niepodległość

2 maja 2016. Harcerz jest zawsze pogodny - to jeden z obowiązków harcerza, wspólny dla wszystkich harcerzy w Polsce. Prawo harcerskie różnych organizacji różni się jedynie w pierwszym punkcie: harcerz ZHP sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego, natomiast harcerz ZHR - służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki. Harcerstwo to skauting plus niepodległość - jak to ujęli rodzice-założyciele harcerstwa w Polsce, czyli małżeństwo Olga i Andrzej Małkowscy. Dzisiaj, w Dniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, porozmawiamy o Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który powstał w 1989 roku. Jest drugą pod względem liczebności, po ZHP, organizacją harcerską w Polsce. Gośćmi programu są: Wiesław Turzański, sekretarz generalny ZHR i Anna Malinowska, rzecznik prasowy ZHR. Zaprasza Sławomir Stalmach.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej