undefined

oglądaj

Nie rządem Polska stoi - Fundacje i stowarzyszenia

9 stycznia 2017. W Polsce jest zarejestrowanych blisko 120 tys. fundacji i stowarzyszeń. Jedna trzecia z tych organizacji zajmuje się sportem, a jedynie 8 procent pomocą społeczną. Co ciekawe, 80 procent Polaków sądzi, że NGO-sy zajmują się głównie pomaganiem potrzebującym. Jaka jest kondycja organizacji pozarządowych w Polsce? Dlaczego tak mało wiemy o aktywności fundacji i stowarzyszeń? Gośćmi Sławomira Stalmacha są: Justyna Duriasz-Bułhak (członek Zarządu Fundacji Wspomagania Wsi) oraz Tomasz Schimanek (Fundacja Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce).

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej