undefined

oglądaj

Nie rządem Polska stoi - Dzika Wisła

8 maja 2017. Wisła jest naszą ukochaną rzeką tylko w poezji. Z obecnego kształtu cieszą się jedynie ekolodzy, którzy są zachwyceni jej zdziczałym charakterem. Dla innych, jest ona nieuporządkowana i zaniedbana. Próby przybliżenia miast do Wisły napotykają na ciągnące się latami przeszkody. Np. budowa bulwarów na warszawskim nabrzeżu to przykład nieudolności inwestora, bo prace się przeciągają, a kolejne terminy zakończenia robót są niedotrzymywane. Nie jest żeglowna, bo jest zbyt płytka, nieuregulowana i bez infrastruktury nabrzeżnej. Ostatnio cios żeglowności na Wiśle zadała Elektrociepłownia Kozienice, która budując przegrodę piętrzącą na swoje potrzeby, skutecznie zablokowała możliwość przepływania łodzi, statków i żaglówek na dużym odcinku rzeki. Takie, niestety smutne fakty stanowią tło do trwającego Roku Wisły, który został ogłoszony przez Sejm. GOŚCIE SŁAWOMIRA STALMACHA: -> Robert Jankowski - Fundacja Rok Rzeki Wisły -> Piotr Kaliszek - Komisja Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej