undefined

oglądaj

Nie rządem Polska stoi - Czym jest społeczeństwo obywatelskie? Jaka jest jego kondycja w Polsce?

27 lutego 2017. Mamy bardzo dużo organizacji pozarządowych, czyli fundacji i stowarzyszeń. Część działaczy różnego rodzaju organizacji pozarządowych stała się już tak zwanymi "zawodowymi" obywatelami. Jednak większość z nas - niestety - sprawia wrażenie zobojętniałych, tak zwanych "wycofanych" obywateli, którzy tylko z pewnej odległości oglądają wydarzenia polityczne i społeczne, nie angażując się w nie. Wytwarza się apolityczny typ mieszkańca, a to powoduje, że sektor obywatelski jawi się jako ogromny, niewykorzystany potencjał rozwoju kraju. Gościem Sławomira Stalmacha jest prof. Wojciech Misztal (Wydział Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej