undefined

oglądaj

Nie rządem Polska stoi - Co przyciąga inwestorów do mniejszych lokalizacji biznesowych?

6 lutego 2017. Dziś są to nie tylko korzystne warunki finansowe prowadzenia biznesu, ale także dostęp do wykwalifikowanych kadr i coraz lepsze zaplecze biurowe, a także coraz bardziej świadome i skuteczne działania samorządów na rzecz promocji gospodarczej. W badaniu zrealizowanym przez Fundację Pro Progressio na Centrach Obsługi Inwestora dwunastu polskich miast aż 92 proc. ankietowanych określiło podaż kadry jako "zdecydowanie istotny" czynnik wyboru miejsca lokalizacji biznesu. O tym Sławomir Stalmach rozmawia z Wiktorem Doktórem (prezesem Fundacji Pro Progressio).

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej