undefined

oglądaj

Gość Wydarzeń - Tomasz Grodzki

29 wydarzenia 2020. O strategii opozycji wobec nowego rządu Bogdan Rymanowski rozmawiał z Tomaszem Grodzkim. Marszałek Senatu był "Gosciem Wydarzeń".

Zobacz więcej