undefined

oglądaj

Fajka pokoju - 7.04.2018

Autorka pyta kobiety, jak to, co dzieje się w kraju, wpływa na nie same, na ich rodziny, jak zmienia ich życie zawodowe. Stara się dowiedzieć, o czym kobiety chcą rozmawiać, jak wygląda ich świat. Kobiety wyróżnia - odmienna od męskiej - wrażliwość, sposób formułowania myśli, stawianie pytań, ocena zdarzeń i ludzi. Szukanie porozumienia i rozwiązanie problemu są bardziej interesujące niż jałowy spór. Stąd tytuł programu. Gośćmi są kobiety o różnych poglądach, ekspertki, autorytety, gwiazdy.

Materiał jest dostępny w pakiecie IPLA POLONIA

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej