undefined

oglądaj

Żołnierze wolności, cz. 4

Żołnierze wolności, cz. 4

Składająca się z czterech części widowiskowa, monumentalna epopeja, prezentującą sowiecką wersję wydarzeń wojennych z lat 1943-1945. Propagandowy w formie obraz szczególnie podkreśla i uwydatnia role i znaczenie postaci, będących późniejszymi przywódcami państw obozu socjalistycznego. Akcje rozpoczyna kapitulacja wojsk feldmarszałka von Paulusa, zamkniętych w kleszczach pod Stalingradem. Sekretarz KC KP Niemiec Wilhelm Pieck podejmuje próbę przekonania feldmarszałka, że najlepszym rozwiązaniem będzie obalenie Hitlera i likwidacja faszyzmu. Nie udaje mu się. W Moskwie zbierają się przywódcy partii komunistycznych. Sukces stalingradzki tworzy dobre warunki do zacieśnienia współpracy między krajami i utworzenia wspólnego frontu antyfaszystowskiego. Polski rząd na uchodźctwie patrzy na to krytycznie.

W IPLI do 31.12.2021
Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.