undefined

oglądaj

Zielone lata

Zielone lata

Przeznaczony dla widzów w każdym wieku film wojenny Stanisława Jędryki. Wojna widziana oczyma dzieci, które zostają zmuszone do podejmowania dorosłych decyzji i płacą okrutną cenę za wybory i błędy dorosłych. 1939 rok. Pomimo widma konfliktu zbrojnego w Sosnowcu żyją obok siebie przedstawiciele różnych narodowości, a największym problemem jest brak pieniędzy. Kilkuletni Wojtek, syn ubogiego robotnika, przyjaźni się ze swym żydowskim rówieśnikiem Abramkiem i Erną, córką niemieckiego aptekarza. Wybuch wojny i hitlerowska okupacja niszczą ich bezpieczny świat. Ojciec Wojtka przepada bez wieści w czasie kampanii wrześniowej, rodzice Erny wywieszają flagi ze swastyką… Podczas brutalnego wysiedlenia Żydów Abramek podejmuje próbę ucieczki. Zostaje ciężko ranny. Wojtek i Erna postanawiają wspólnie uratować przyjaciela, wbrew prawu i narzuconym im podziałom.

W IPLI do 31.12.2021
Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.