undefined

oglądaj

Wkrótce nadejdą bracia

Wkrótce nadejdą bracia

Charakteryzujący się duszną, klaustrofobiczną atmosferą i poczuciem wielostronnego zagrożenia film sensacyjny, którego akcja rozgrywa się tuz po wojnie, na terenie Ziem Odzyskanych. Podziemie wydało wyrok śmierci na młodą dziewczynę, ukrywającą się w jednej z willi w Kamieńcu. Do miejscowości przybywają witani na dworcu przesiedleńcy. Przybywa też wykonawca wyroku, podający się za kolekcjonera dzieł sztuki. Mężczyzna zaczyna mieć wątpliwości co do słuszności decyzji.

W IPLI do 31.12.2021
Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.