undefined

Wielkie wojowniczki - wikinki

Wielkie wojowniczki - wikinki

Dotychczas nic nie wskazywało na to, że wśród wikingów były także kobiety-wojowniczki — ale nowe odkrycia dokonane w Szwecji każą nam z nowej perspektywy spojrzeć na rolę kobiet w tamtych czasach.

W IPLI do 01.04.2020