undefined

oglądaj

Skąpani w ogniu

Skąpani w ogniu

Trudny proces formowania się nowej społeczności na obszarze Ziem Zachodnich w pierwszych, powojennych latach. Jest rok 1945. Repatrianci zasiedlają po wyzwoleniu Ziemie Zachodnie. Nad porządkiem czuwają żołnierze LWP. W jednej z wiosek Dolnego Śląska działa kapitan Sowiński. Organizuje życie przesiedleńcom, łagodzi konflikty, które wybuchają między napływowymi a pozostałymi, rdzennymi mieszkańcami. Nowi uważają ich za Niemców. Nawet jeśli od lat walczyli o polskość Śląska, jak rodzina Rutki. Po donosie o przechowywaniu broni, Rutkę aresztuje UB. Dzięki interwencji Sowińskiego dziewczyna odzyskuje wolność, ale boi się pozostać w Polsce, wybiera wyjazd do Niemiec. Nowi próbują zawłaszczyć gospodarstwo Ślązaków. Napięcia i konfliktu stwarzają wyśmienite okazje do działania band i szabrowników.

W IPLI do 31.12.2021
Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.