undefined

oglądaj

Samson

Samson

Tragiczne losy młodego Żyda, bezwolnego świadka zagłady swojego narodu, na tle okrucieństwa drugiej wojny światowej. Jakub Goldberg w obronie własnej pozbawia życia faszyzującego studenta. Zostaje za to osadzony w więzieniu. Wybuch wojny uwalnia więźnia, ale jako Żyd trafia do getta. Tam zostaje grabarzem. Po śmierci matki przedostaje się na stronę „aryjską”, gdzie znajduje schronienie u kolejnych osób. Tragizm losu i konieczność ciągłego ukrywania bardzo źle wpływa na jego psychikę. Chce wrócić do getta, ale ono już zostało zlikwidowane. Jakub rozpoczyna działalność w podziemiu...

W IPLI do 31.12.2021
Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.