undefined

oglądaj

Rdza

Rdza

Film oparty na faktach, śledztwo dotyczące wątku rodzinnego uruchamia proces pogrążenia i zaszczucia głównego bohatera. Szczepan Bryła zostaje nominowany na stanowisko dyrektora centrali handlu zagranicznego. Syn Bryły pisze pracę doktorską, poświęconą Hansowi von Boldenbergowi, rozstrzelanemu przez Niemców. W emocjach Bryła wyznaje, że von Boldenberg był jego ojcem a on sam od 1943 ukrywa prawdziwe nazwisko. Rodzina nakłania go do ujawnienia prawdy władzom. Rozpoczyna się śledztwo. Okazuje się, że we władzach zachodnioniemieckiej spółki, z którą centrala zawarła kontrakt, zasiada brat Szczepana. Zaczyna narastać atmosfera niechęci i zawiści, współpracownicy domagają się usunięcia Bryły ze stanowiska.

W IPLI do 31.12.2021
Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.