undefined

oglądaj

Przystań

Przystań

Na Mierzeję Wiślaną przybywają ludzie z różnych stron kraju. Warunki i lokalizacja zmuszają ich do nauki zawodu rybaka. Przywódcą osady jest szyper Bosak. Jako jedyny wie jak i gdzie należy łowić. Żona szypra zajmuje się zielarstwem. Przyjazd młodej kuzynki Bosaków zaburza dotychczasowy rytm życia. Bosak traci dla niej głowę, dziewczyna nie jest nim zainteresowana.

W IPLI do 31.12.2021
Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.