undefined

oglądaj

Przed odlotem

Przed odlotem

Ambitne kino obyczajowe, podejmujące trudny temat etyki lekarskiej i dylematów, z którymi boryka się współczesna medycyna. Na pierwszy plan wysuwa się aktualny do dziś konflikt pomiędzy humanitarną postawą bohatera, dla którego najwyższą wartością jest ludzkie życie, a bezdusznym, odczłowieczonym systemem. Wnikliwy i niejednoznaczny obraz środowiska polskich lekarzy, ich przekonań i metod, a także dzielących ich różnic.

W IPLI do 31.12.2021
Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.