undefined

oglądaj

Pożegnania

Pożegnania

Piękny i malowniczy obraz, będący adaptacją powieści Stanisława Dygata. Groteska i ironiczny humor płynnie przeplata się z realizmem, bunt i chęć wyrwania się z konwenansów jest tylko pozą, grą z otoczeniem. Paweł jest chłopakiem z zamożnej rodziny. W ramach buntu przeciw mieszczańskim zasadom, udaje się do nocnego klubu. Tam poznaje fordanserkę Lidkę, rozczarowaną dotychczasowym życiem, dla której nowa znajomość jest szansą na odmianę. Wspólnie wyjeżdżają za miasto, jednak ku niezadowoleniu Lidki, ich romans jest czysto platoniczny. Paweł tłumaczy swoje postępowanie wyłącznie chęcią wyrwania jej z nieodpowiedniego towarzystwa. Wybuch wojny oraz interwencja ojca Pawła, skutecznie przerywają ich dalszą znajomość. Spotykają się po latach, kiedy Lidka jest już żoną jego kuzyna, hrabiego Mirka. Wtedy okazuje się, że pomimo czasu, uczucie trwa dalej.

W IPLI do 31.12.2021
Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.