undefined

oglądaj

Podhale w ogniu

Podhale w ogniu

Utrzymany w konwencji kina płaszcza i szpady film historyczny, przedstawiający widzom postać Aleksandra Kostki-Napierskiego, XVII-wiecznego przywódcy antyszlacheckiej rebelii. Jeden z pierwszych polskich filmów zrealizowanych w kolorze. Połowa XVII w. Na Ukrainie trwa powstanie Chmielnickiego, jednak na Podhalu chłopi żyją w nędzy i strachu, gnębieni przez lokalnych możnowładców. Każdy przejaw oporu jest brutalnie tłumiony. Postępowy szlachcic Kostka-Napierski przeciwstawia się okrucieństwu miejscowego starosty. Wraz z nauczycielem Radockim, samozwańczym obrońcą uciśnionych, zachęca chłopów do buntu i staje na czele wywołanego przez siebie powstania.

W IPLI do 31.12.2021
Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.