undefined

oglądaj

Orzeł i reszka

Orzeł i reszka

Sensacyjna historia podwójnego agenta, będącego na usługach wywiadu zachodniego i polskiego kontrwywiadu. Marcin Nowak, skazany na dożywocie więzień polityczny, wychodzi na wolność na mocy amnestii. Jest sam, żona z dzieckiem odeszła. Pragnąc wrócić do normalnego życia podejmuje się szeregu zajęć. Nawiązuje relacje z Teresą, z którą następnie ucieka do zachodnich Niemiec. Tam staje się obiektem zainteresowania wywiadu amerykańskiego i wkrótce współpracownikiem zachodnioberlińskiej komórki. Zgadza się na przerzut do Polski. Postrzelony na granicy w nogę, sam zgłasza się do służb bezpieczeństwa i wyjawia cel swojej misji. Zostaje współpracownikiem kontrwywiadu, do pracy wciąga koleżankę z partyzantki.

W IPLI do 31.12.2021
Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.