undefined

oglądaj

Obok prawdy

Obok prawdy

W niedzielę, bez świadków, w kopalnianym szybie zginął niewykwalifikowany robotnik Sieczka. Młody technik Łopot stara się dowieść w swych zeznaniach, że powodem wypadku był jedynie nieszczęśliwy zbieg okoliczności, że nie ma winnego. Na rozprawie adwokat uzyskuje uniewinnienie Łopota kosztem rzucenia podejrzeń na starego maszynistę Bartoszka, który poruszony oszczerstwem rezygnuje z pracy.

W IPLI do 31.12.2021
Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.