undefined

oglądaj

Na straży swej stać będę

Na straży swej stać będę

Czwarty, „śląski” film Kazimierza Kutza, będący formą rozliczenia z postawami romantycznymi, pozbawiony charakterystycznej poetyki ballady na rzecz dramatu psychologicznego. Po klęsce kampanii wrześniowej, Janek Klimza wraca na rodzinny Śląsk. Zwraca uwagę na różne reakcje i postawy ludności wobec okupacji niemieckiej. Część społeczeństwa wręcz manifestuje poparcie dla III Rzeszy. Na ulicach Katowic powiewają flagi ze swastykami, dzieci i młodzież maszeruje w mundurach „Hitlerjugend”. Janek postanawia założyć konspiracyjną organizację antyniemiecką. Swoim pomysłem dzieli się z przyjacielem Darkiem i jego siostrą, Majką. Majka zostaje łączniczką. Janek odmawia podpisania aktu lojalności wobec Rzeszy, twierdząc, że nie będzie miał z niego żadnego pożytku. Majka wyznaje Jankowi miłość. Zmuszony do spędzenia u niej nocy z powodu godziny policyjnej, odrzuca adorację dziewczyny, przez co czuje się ona ogromnie upokorzona. Gestapo dokonuje szeregu aresztowań członków organizacji. Jankowi udaje się wydostać z zasadzki. Okazuje się, że z całej aresztowanej grupy, zostaje zwolniona tylko Majka. To powoduje pojawienie się podejrzeń.

W IPLI do 31.12.2021
Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.