undefined

oglądaj

Marysia i krasnoludki

Marysia i krasnoludki

Na rozkaz króla krasnoludków Błystka roztargniony kronikarz Koszałek Opałek udaje się na powierzchnię ziemi w poszukiwaniu wiosny. Naiwny i łatwowierny krasnoludek nieświadomie umożliwia podstępnemu lisowi atak na gąski małej Marysi. Dręczony wyrzutami sumienia Koszałek decyduje się pomóc dziewczynce w odzyskaniu jej stada. Razem wyruszają w długą i trudną podróż, której celem jest spotkanie z mityczną królową Tatrą. Tymczasem pozostałe krasnoludki także opuszczają swe podziemne groty i nawiązują kontakt z życzliwymi mieszkańcami wioski. Wspólnie postanawiają przepędzić podłego lisa, który zagraża im wszystkim.

W IPLI do 31.12.2021
Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.