undefined

oglądaj

Kopernik

Kopernik

Druga połowa XV w. Mikołaj Kopernik wraz ze swym bratem Andrzejem rozpoczyna studia na Akademii Krakowskiej. Pod wpływem wybitnych wykładowców i na podstawie empirycznych badań zaczyna formułować własne teorie astronomiczne, podważające popierany przez kościół geocentryzm. Podczas pobytu w Ferrarze trafia z tego powodu do lochu. Po powrocie do kraju Kopernik korzysta z opieki swego wuja, biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode, a następnie obejmuje kolejne stanowiska administracyjne. Pracy naukowej może poświęcić się dopiero w ostatnich latach życia. Wówczas tworzy swe wielkie dzieło „O obrotach ciał niebieskich”, które spowoduje renesans teorii heliocentrycznej i tzw. przewrót kopernikowski.

W IPLI do 31.12.2021
Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.