undefined

oglądaj

Kierunek Berlin

Kierunek Berlin

Po pomyślnej operacji forsowania Odry, koniec II wojny światowej jest coraz bliżej. Żołnierze I Armii WP biorą udział w operacji berlińskiej. W ostatecznych walkach wspomagają ich chłopi ze spacyfikowanej wsi, powstaniec warszawski i przesiedleńcy zza Buga. Pierwsza część dylogii Jerzego Passendorfera. Skrócone wersje „Kierunek Berlin” oraz „Ostanie dni” składają się na film „Zwycięstwo”.

W IPLI do 31.12.2021
Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.