undefined

oglądaj

Jestem przeciw

Jestem przeciw

Problem uzależnienia od narkotyków i tragicznych konsekwencji, które ono powoduje, ukazany poprzez środowisko młodych ludzi, którzy tkwiąc i walcząc z nałogiem dokonują różnorakich wyborów. W skutek przedawkowania narkotyków umiera młoda dziewczyna Jola, uciekinierka z ośrodka „Monaru”, gdzie przebywała na terapii odwykowej. Drugi uciekinier - Jacek wraca do ośrodka. Łamiąc regulamin, dr Krystyna pozwala mu spędzić w nim noc. Ponowne przyjęcie uciekiniera musi być zaakceptowane przez kierownika – Grzegorza w porozumieniu z całą społecznością monarowską. Metody terapeutyczne Grzegorza są radykalne. Chcąc nie dopuścić do wyjazdu Kasi, w obawie, że wróci ona do nałogu, obcina jej włosy. Sprawa powrotu Jacka będzie omawiana na specjalnie zwołanym zebraniu. Narkoman, który przerywa leczenie jest dla pozostałych zagrożeniem. Społeczność jest przeciwna ponownemu przyjęciu, jednak pod naciskiem Grzegorza i z pomocą dr Krystyny rozpoczyna się dyskusja.

W IPLI do 31.12.2021
Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.