undefined

oglądaj

Gniazdo

Gniazdo

Opowieść o początkach państwa polskiego, łącząca elementy historycznego widowiska z filmem psychologicznym. Znakomita rola Wojciecha Pszoniaka, który wykreował postać Mieszka daleką od powszechnych wyobrażeń i stereotypów. Wieczór przed bitwą pod Cedynią. Mieszko, książę Polan, cierpi z powodu nieznanej choroby. W wywołanych gorączką wizjach powraca do przeszłości, wspominając drogę, która doprowadziła go na tron. W młodości Mieszko przeciwstawiał się polityce izolacji, której zwolennikiem był jego ojciec. Po śmierci Ziemomysła podstępem i siłą przejął władzę. Wszystkie swoje działania podporządkował idei stworzenia państwa, które będzie liczyć się na arenie europejskiej. Mimo to wciąż dręczyła go świadomość, że postępuje wbrew woli ojca.

W IPLI do 31.12.2021
Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.