undefined

Cena

20.00

PLN

za dostęp w pakiecie IPLA HBO na 30 dni

kupuję

Edukacja dla opornych

Edukacja dla opornych

Ustawa o szkolnictwie została uchwalona, aby podnieść standardy nauczania w amerykańskiej szkole. Na jej mocy wprowadzono w życie ujednolicone normy dla szkół w całym kraju, a odpowiedzialność za ich realizację nałożono na władze stanowe, dzielnicowe oraz szkolne. Placówki działające w dużych miastach, w dzielnicach biedy, mają ogromne problemy z realizacją celów postawionych przez ustawę. Wiele z nich stoi przez realnym zagrożeniem przejęcia zarządu przez władze stanowe lub zamknięcia. Uzyskanie ustawowych standardów miało zadecydować o dalszym losie liceum im. Fredericka Douglassa w Baltimore. Film dokumentalny jest zapisem wydarzeń, które miały miejsce na przestrzeni jednego roku szkolnego i mogły przesądzić o dalszym istnieniu szkoły.

W IPLI do 26.09.2021

Materiał jest dostępny w pakiecie IPLA HBO

Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.