undefined

oglądaj

Dom

Dom

Ostatnie wspólne dzieło Waleriana Borowczyka i Jana Lenicy, dwóch wybitnych artystów, którzy zrewolucjonizowali sposób tworzenia i postrzegania filmu animowanego. Obraz nagrodzony Grand Prix podczas Międzynarodowego Konkursu Filmu Eksperymentalnego, zorganizowanego z okazji Wystawy Światowej EXPO-58 w Brukseli. „Dom” to ciąg krótkich epizodów, które układają się w fabularny i formalny kolaż, podobnie jak pojedyncze elementy wycinanki tworzą jeden wielowymiarowy obraz. Widz obserwuje serię drobnych, surrealistycznych wydarzeń, rozgrywających się w pokojach secesyjnej kamienicy. Pod względem formalnym „Dom” to przykład zastosowania techniki kombinowanej. Twórcy połączyli elementy filmu aktorskiego z różnorodnymi rodzajami animacji. Na ekranie można zobaczyć m.in. wycinanki, kolaże, animację przedmiotów oraz wprawione w ruch fotogramy Étienne'a Julesa Mareya, fotografika i pioniera kinematografii. Lenica i Borowczyk twórczo wykorzystują inspiracje płynące z osiągnięć francuskiej awangardy filmowej oraz filmów Georgesa Mélièsa i Maxa Ernsta, tworząc jednocześnie podwaliny dla animacji opartej na abstrakcji, surrealizmie i absurdzie.

W IPLI do 31.12.2021
Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.