undefined

oglądaj

Doktór Judym

Doktór Judym

Scenariusz filmu oparty na powieści Stefana Żeromskiego „Ludzie bezdomni”. Historia społecznika zaangażowanego w walkę z nędzą i ubóstwem, doktora Judyma, który pomoc chorym i cierpiącym przedkłada nad szczęście własne. Doktor Tomasz Judym kończy studia medyczne w Paryżu i wraca do Warszawy. Doskonale wykształcony, zdolny, przystojny lekarz ma przed sobą świetlaną przyszłość. Cechują go jednak odważne poglądy społeczne, czym zraża do siebie bogate mieszczaństwo. Za cel stawia sobie usunięcie źródła chorób, nędzę, wynikającą z niesprawiedliwości społecznej. Jego poglądy nie znajdują zrozumienia w środowisku lekarskim, opuszcza Warszawę i podejmuję pracę w Cisach, popularnym kurorcie. Wierny swoim ideom, organizuje leczenie żyjących w nędzy chłopów. W Cisach przebywa znajoma Judyma z Paryża, Joanna. Wkrótce zaczyna ich łączyć uczucie.

W IPLI do 31.12.2021
Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.