undefined

oglądaj

Chciałbym się zgubić...

Chciałbym się zgubić...

Dwunastoletni Alek mieszka w domu dziecka. Nie pamięta swojej matki, ale wierzy, że żyje, że kiedyś ją spotka. W tajemnicy pisze do niej wzruszające listy. Kiedy w domu dziecka pojawia się "Nowy", Alek pomaga mu odnaleźć się w nowym środowisku. Maskuje jednak swoją opiekę szorstkim zachowaniem. Podobnie odnosi się także do Anny, młodej wychowawczyni, która wzbudza w nim zaufanie. Powierza jej tajemnicę swoich listów do matki. Dziewczyna, by uchronić Alka przed rozczarowaniem, mówi mu, że nie ma matki. Zraniony chłopiec staje się agresywny i zamknięty w sobie. Odczuwa samotność po odejściu "Nowego" i wyjeździe Anny. Pewnego dnia w pięknym śnie Alek widzi swoją matkę. W nocy ucieka z domu dziecka, szybko jednak zawraca z drogi.

W IPLI do 31.12.2021
Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.