undefined

Cena

20.00

PLN

za dostęp w pakiecie IPLA HBO na 30 dni

kupuję

Balcerowicz. Gra o wszystko

Balcerowicz. Gra o wszystko

. Mówi o ludziach, którzy nie bali się wziąć odpowiedzialności za ojczyznę. Jego główną postacią jest były wicepremier i minister finansów profesor Leszek Balcerowicz. Człowiek, który stworzył plan reform, które stały się podstawą nowego wolnorynkowego ustroju kraju. Osoba zdecydowana i konsekwentna – przez jednych kochana i doceniana, a przez innych znienawidzona. Autorzy przeprowadzają widzów przez okres dwudziestu lat budowy nowego demokratycznego systemu w Polsce. Prezentują najnowszą historię kraju - od upadku komunizmu po wejście Polski do Unii Europejskiej. Pokazują okres dynamicznych przemian społeczno-gospodarczych, w którym Polska stała się poważnym partnerem na arenie międzynarodowej. Bronią tezy, że dzięki ludziom takim jak profesor Balcerowicz, Polacy dostali szanse rozwoju i decydowania o losach własnego kraju.

Materiał jest dostępny w pakiecie IPLA HBO

Materiał dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.